AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2008 r.

Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z  dnia 3 września 2008 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2008 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2008 r. wynosi 30% obowiązującej w czerwcu 2008 r. emerytury podstawowej (636,29 zł) tj. 191,00 zł.

Obowiązek opłacenia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie.

Nieprzekraczalnym terminem zapłaty należnych składek jest ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Kasa przypomina jednocześnie, że  osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłaca składki w podwójnej wysokości ich kwartalnego wymiaru.

Zobacz także: Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników


Do góry

To top

Do góry