AKTUALNOŚCI

A- A A+

Gala finałowa konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2010

25 września 2010 r. podczas Targów Agro SHOW 2010 w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie ósmego ogólnokrajowego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" . Gospodarze uroczystości - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, podsumowali doroczny konkurs. Finałowa gala była w centrum uwagi kilkuset uczestników AGRO SHOW, co z satysfakcją odnotowali gospodarze Międzynarodowej Wystawy Rolniczej w Bednarach.


Prezes Kasy skierował zaproszenie na finałową uroczystość przede wszystkim do laureatów konkursu, w tym do 16 gospodarstw - finalistów  wyłonionych spośród  147 uczestników II, wojewódzkiego etapu. W kategorii prowadzonej przez KRUS do VIII edycji konkursu przystąpiło łącznie 1101 gospodarstw.

W gali uczestniczyli wszyscy organizatorzy, patroni medialni reprezentujący czasopisma AGROmechanika" i "Agro Serwis", oraz główni fundatorzy nagród - ze strony: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Związku Młodzieży Wiejskiej,  Zarządu Głównego OSP RP, portalu agronews.com.pl. 

Patron honorowy konkursu Prezydent RP, Bronisław Komorowski, skierował do każdego laureata imienny list gratulacyjny: - "…Rolnictwo jest ważną częścią gospodarki narodowej, a praca rolników w wielkiej mierze buduje dobrobyt całego społeczeństwa. O wydajności, wynikach produkcyjnych i o poziomie cywilizacyjnym polskiej wsi decyduje organizacja pracy oraz warunki, w jakich się ona odbywa. Ogromnie ważne są również zasady bezpieczeństwa, promowane w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Mają Państwo powody do dumy i satysfakcji. Osiągnięty sukces jest świadectwem Państwa wysokich kwalifikacji rolniczych, potwierdzeniem zapobiegliwości i odpowiedzialności (…) Tak prowadzone gospodarstwa są wizytówką polskiej wsi, a ona staje się coraz bardziej nowoczesna i przyjazna swoim m mieszkańcom. Współuczestnicząc w dokonujących się w polskim rolnictwie przemianach, dają Państwo przykład innym rolnikom, jak znakomite efekty można osiągnąć dzięki zaangażowaniu, gotowości do zmian i modernizacji ulepszeń…"

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki rozpoczął inaugurację od słów: - Trzy tygodnie temu przeczytałem, że elity miejskie wstydzą się tych, którzy są uczestnikami systemu ubezpieczenia rolniczego. Zobaczcie, elity miejskie, a przed wszystkim dziennikarze, którzy tego nie rozumiecie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nas, rolników, się nie wstydzi. Mało tego, nie wstydzi się tyle innych organizacji, na czele z programem I Telewizji Polskiej, który dzisiaj jest z nami, ale mam poważne wątpliwości, czy to co się dzisiaj dzieje, znajdzie choć dwie trzy minuty na antenie...

Minister Marek Sawicki zaznaczył też, że: "… Rolnictwo wymaga ogromnej informacji nie tylko dla rolników, ale przede wszystkim dla konsumentów - i wyjaśniał -  bo nie dla siebie pracujemy, pracujemy dla tych którzy korzystają z naszej pracy, i dobrze, żeby oni wiedzieli dlaczego jest Wspólna polityka Rolna, dlaczego trud rolnika jest tak skomplikowany i dlaczego oni (konsumenci), otrzymują tak wspaniałe produkty."

Prezes Henryk Smolarz podziękował wszystkim, którzy odważyli się wziąć udział w konkursie i tym, którzy pomagali sprawnie przeprowadzić prace konkursowe. Zaznaczył: - Ten rok był wyjątkowy, bowiem komisja miała niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, ale bardzo wyrównany. Stąd też decyzja o przyznaniu I nagrody, dwóch drugich, trzech trzecich oraz wyróżnień. 

Prezes Henryk Smolarz podziękował również wszystkim patronom konkursu i fundatorom nagród. Przypomniał także, że zdobywcy głównej nagrody, którą miał przyjemność ufundować, otrzymają Państwo Małgorzata i Wojciech Musiałowie z Niecieczy w gm. Żabno, którzy we wcześniejszej edycji zajęli  w etapie wojewódzkim w Małopolsce "tylko" II miejsce. To "tylko" uznali wtedy za niewystarczające... Pan Wojciech Musiał  wcześniej przed kamerą poznańskiej TVP prosto wyjaśnił, na czym polega sukces w konkursie: - Jak jest porządek, ład i skład, to jest bezpiecznie.I w tym cała logika działania uczestników konkursu prowadzonego przez MRiRW, KRUS, ANR i PiP, z których każdy rolnik jest zwycięzcą, oraz sens ogłaszania kolejnych edycji konkursu. Jego kontynuację już za rok i w kolejnych latach zapowiedział Prezes KRUS podczas gali finałowej w Bednarach, której oprawą były występy zespołu folklorystycznego Otfinowianie.

 

Dokumentacja konkursu


Do góry

To top

Do góry