AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2007 roku

Komunikat o wymiarze składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Uchwałą nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 05 grudnia 2006 roku, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2007 roku została ustalona w wysokości 72 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie uprawniającym do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 24,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na I kwartał 2007 r. wynosi 30 proc. obowiązującej w grudniu 2006 r.  emerytury podstawowej (597,46 zł) i po zaokrągleniu do pełnych złotych, na zasadach określonych przepisami Ordynacja podatkowa, wynosi 179,00 zł.


Do góry

To top

Do góry