AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Wymiar kwoty granicznej za 2010 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Mon. Pol. Nr 26, poz. 245) ogłosił wysokość rocznej kwoty granicznej za 2010 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników. Kwota ta wynosi 2.863 zł.

Jednocześnie Kasa przypomina o konieczności złożenia w KRUS przez osoby kontynuujące ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2010 r., zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2009 r. (kwota graniczna za 2009 rok wynosi 2.835 zł).

Przekroczenie kwoty granicznej obowiązującej w danym roku podatkowym lub niedochowanie nieprzekraczalnego terminu złożenia do 31 maja następnego roku zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik (lub domownik) był obowiązany złożyć to zaświadczenie we właściwej dla niego placówce terenowej lub oddziale regionalnym KRUS.


Do góry

To top

Do góry