AKTUALNOŚCI

A- A A+

Dla płatników składek w KRUS

Komunikat o wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w I kw. 2011 r.

Uchwałą Nr 39 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2010r . miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2011 roku została ustalona w wysokości 36,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 12,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2011 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu 2010 r. emerytury podstawowej (wynoszącej 706,29 zł), tj. 71,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w I kwartale 2011 r. wynosi:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 85,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 170,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 254,00 zł dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 339,00 zł dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2011 r. upływa z dniem 31 stycznia 2011 roku.


Do góry

To top

Do góry