AKTUALNOŚCI

A- A A+

Formy pomocy ze strony KRUS dla rolników poszkodowanych przez suszę

Ulgi w spłacie należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III i IV kw. 2006 r. oraz inne formy pomocy ze strony KRUS dla poszkodowanych przez suszę.

Jak już informowaliśmy [w dziale komunikatów - informacja z 28 lipca br.] osoby zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, mające trudności z terminowym ich uregulowaniem ze względu na straty poniesione w wyniku klęski suszy, mogą wnioskować do właściwych dla nich jednostek KRUS o udzielenie ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich spłaty na dogodne raty. Według stanu na 09.11.2006 r. takie wnioski złożyło 53 346 rolników, tj. 4,5% ogółu czynnych płatników. W KRUS rozpatrzono dotychczas 23.488 spraw (tj. 44% ogólnej liczby wniosków). Szczegółowa informacja Biura Ubezpieczeń Centrali Kasy na ten temat w BIP KRUS, w dziale Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieWykaz spraw.


Do góry

To top

Do góry