AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2010 r.

Zgodnie z obowiązującą we wrześniu 2010 r. wysokością emerytury podstawowej - 706,29 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, w IV kw. br. wyniesie 71 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, obowiązująca rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych,  wyniesie w IV kw. br.:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 85 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przel.
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 170 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 150 ha przel.
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 254 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 300 ha przel.
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 339 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kw. 2010 r. zgodnie z Uchwałą Nr 38 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 września 2010 r. została ustalona w wysokości 36 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 12,00 zł.

Kasa nadmienia, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników są opłacane w ustawowych terminach kwartalnych, z terminem płatności przypadającym na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Termin zapłaty składek za IV kw. 2010 r. upływa z dniem 31 października 2010 roku.


Do góry

To top

Do góry