AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

XVI konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" zainaugurowany!

Do udziału w dorocznym konkursie z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Prezesa Kasy, Henryka Smolarza, zapraszamy dziennikarzy i osoby zainteresowane upowszechnianiem działań prewencyjnych KRUS w środkach masowej komunikacji.

Zgodnie z tytułowym przesłaniem konkurs służy inicjowaniu przez Kasę publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o tematyce bezpieczeństwa pracy rolniczej. Jego celem jest upowszechnianie wśród rolników, we współpracy z mass mediami, wiedzy o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Coraz lepsza jakość publikacji konkursowych, coraz większa rywalizacja wśród autorów, a przede wszystkim sugestywność publikacji konkursowych, skutecznie przyczynia się do ograniczania zagrożeń i zmniejszania liczby wypadków przy pracy rolniczej. Konkurs odgrywa również nieocenioną rolę edukacyjną w środowisku wiejskim - za sprawą nagłaśniania w środkach masowej komunikacji potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, i  ukazywaniu skutków zachowań wynikających z niewiedzy bądź lekceważenia zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Organizatorów szczególnie satysfakcjonuje utrzymujące się stałe zainteresowanie konkursem ze strony jego adresatów - dziennikarzy oraz innych osób zajmujących się tematyką prewencyjną. Podobnie jak w poprzednich latach, także w tej edycji konkursu przewidziano cenne nagrody pieniężne dla autorów najlepszych prac, ocenianych w trzech kategoriach publikacji: prasowych, radiowych lub telewizyjnych, upowszechnionych w br. i nadesłanych w ramach konkursu do Centrali KRUS. Szczegółowe zasady udziału przedstawiamy w regulaminie.


Do góry

To top

Do góry