AKTUALNOŚCI

A- A A+

I Mazowiecki Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich na Mazowszu

2 552 uczniów z 244 szkół podstawowych w 32 powiatach i 117 gminach na Mazowszu, 34 placówki terenowe Kasy wraz z OR KRUS w Warszawie, 112 umów o współpracy - to bilans I edukacyjnego konkursu plastycznego dla dzieci na Mazowszu.

Na zaproszenie Prezesa KRUS, Henryka Smolarza, 25 października na uroczystym wręczeniu nagród spotkali się w Centrali Kasy w Warszawie współorganizatorzy konkursu z 32 dziećmi - wojewódzkimi laureatami. Dzieci przyjechały w towarzystwie rodziców i kierowników kilku jednostek Kasy funkcjonujących na Mazowszu.

Konkursowe zadanie było jedno, ale wcale nie łatwe - wykonać dowolną techniką rysunek, prawidłowo interpretujący tytułowe przesłanie konkursu. O upowszechnienie regulaminu oraz  informacji o wynikach poszczególnych etapów konkursu zadbały regionalne mass media, szkoły oraz gminne i powiatowe urzędy publikujące bieżące komunikaty na swoich stronach internetowych.

Konkurs miał trzy etapy. Na poziomie gminnym zakończył się w maju, na poziomie placówek terenowych KRUS trwał od sierpnia do września, III etap, mazowiecki, podsumowano 15 września ogłoszono listę 32 laureatów. Udział wielu podmiotów, w tym z Agencji Nieruchomości Rolnych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Warszawskiego Kuratorium Oświaty i honorowy patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego zapewnił dzieciom atrakcyjne nagrody na każdym etapie konkursu. Dla głównych zwycięzców przewidziano m.in. iPody, dla wszystkich dzieci - laureatów wojewódzkich - aparaty fotograficzne.

Zwyciężył rysunek Radka Koniecznego, ucznia II klasy szkoły podstawowej w Pracach Małych (obok, powiększenie po kliknięciu na obrazek, opatrzony przestrogą: - Rolniku, nie wieź dzieci na ciągniku). Kuba Kalinowski z III kl. w Międzylesiu zdobył II miejsce, Agnieszka Popławska z III kl. szkoły podstawowej w Rębowie - miejsce trzecie. W gronie zwycięzców są też autorki dwóch wyróżnionych prac: Patrycja Śmiechowska - V kl. szk. podstawowa w Starych Zawadach - i Maja Laskowska z III kl. szk. podstawowej w Kaskach.

Prace wszystkich 32 laureatów wojewódzkich są pomysłowe i pouczające. Dzieci wykazały się dużą znajomością zagrożeń związanych np. z obsługą urządzeń mechanicznych, niedozwolonym kierowaniem ciągnikami, jazdą na załadowanych przyczepach czy przy obrządku zwierząt gospodarskich. Jury nagradzało rysunki głównie za wiedzę ich autorów o zasadach bhp, ale także za estetykę prac oraz technikę plastyczną.

Ogłoszenie konkursu poprzedziły pogadanki edukacyjne dla dzieci, prowadzone przez pracowników Kasy, za zgodą dyrekcji szkół, w czasie lekcji. Ilustrowano je edukacyjną kreskówką ,,Rodzina Porażków" i prezentacjami z zakresu bhp. Dzieci poznały wykaz prac rolniczych i czynności szczególnie dla nich niebezpiecznych, których dorośli bezwzględnie nie powinni im powierzać. Dowiedziały się, dlaczego w gospodarstwach najczęstszą przyczyną wypadków są upadki, że zwierzęta inwentarskie mogą być bardzo niebezpieczne, gdy są rozdrażnione lub zmęczone, że niesprawne, niezabezpieczone urządzenia mechaniczne czy brak na nich osłon grożą kalectwem, że np. wszelkie środki chemiczne muszą być magazynowane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi.

Finałową uroczystość w Warszawie z udziałem 32 wojewódzkich laureatów konkursu poprzedziła ich wycieczka do Parlamentu RP, zorganizowana na zaproszenie senatora RP Eryka Smulewicza, przez OR w Warszawie. W rozdaniu nagród uczestniczyli Z-ca Prezesa KRUS, Janina Pszczółkowska, przedstawiciel honorowego patrona z Urzędu Marszałkowskiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, współorganizatorzy z ANR,  mazowieckiego ODR,  KRIR oraz media. Oddział Regionalny w Warszawie przygotował wystawę wszystkich prac laureatów. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom każdego etapu konkursu. Te dzieci, które nie zdobyły tym razem nagród, i te, które nie brały udziału w konkursie, serdecznie zachęcamy do udziału w następnej edycji.      

 


Podsumowanie konkursu
w Centrali KRUS


Laureat I nagrody,
Radek Konieczny z mamą

 Po kliknięciu na fotografie można zobaczyć ich powiększenia

Laureaci konkursu w Senacie RP


Do góry

To top

Do góry