AKTUALNOŚCI

A- A A+

Od 1 stycznia 2007 r. zmienia się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne z 8,75% na 9% podstawy wymiaru

Osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej i podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS, przypominamy o konieczności złożenia do 31 stycznia 2007 r. oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej przez nich działalności oraz o zadeklarowanej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007 roku.

Rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej i podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników  i ubezpieczeniu zdrowotnemu, przypominamy o konieczności złożenia do 31 stycznia 2007 r., we właściwej dla nich jednostce  KRUS, oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej przez nich działalności oraz o deklarowanej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007 r., którą stanowi przewidywany dochód ustalony do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kasa nadmienia, że kwota ta nie może być niższa niż kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (od 1.05.2004 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi  420,00 zł).
Zgodnie z postanowieniami §1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania (Dz. U. Nr 286, poz. 2872), do oświadczenia rolnik powinien dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji lub o wysokości przewidywanego dochodu z działów specjalnych w 2007 roku.


Do góry

To top

Do góry