AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Sprawdzian z ISO

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA poddało recertyfikacji funkcjonujący w Kasie Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji. Recertyfikacja wypadła pomyślnie. Niezależni auditorzy jednostki certyfikacyjnej potwierdzili, że funkcjonujące w KRUS systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-ISO/IEC 27001:2007, co upoważnia Kasę do posługiwania się certyfikatami przez kolejne 3 lata.

Auditorzy PCBC SA po audicie recertyfikacyjnym przeprowadzonym od 25 do 28 listopada br. w Centrali i 9 oddziałach regionalnych Kasy (na 16 ogółem w kraju) stwierdzili, że wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy System Zarządzania Jakością oraz wdrożony w Centrali i placówce terenowej w Koninie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, funkcjonuje zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami norm ISO.

Spełnienie wymagań norm ISO to przede wszystkim dowód porządku organizacyjnego. Prawidłowo funkcjonujący w organizacji system zarządzania to taki, gdzie normy są powszechnie stosowane, a opisane wewnętrznymi procedurami i procesami standardy stanowią "normę" w praktyce urzędu, to wreszcie taki system, który jest stale doskonalony. Takie standardy obowiązują w KRUS - potwierdzili niezależni auditorzy z PCBC SA.

Zgodnie z formalno-prawnymi kryteriami auditu, od objętych badaniem jednostek organizacyjnych Kasy wymagano okazania dowodów zgodności działania z obowiązującą polityką jakości oraz polityką bezpieczeństwa informacji. Auditorzy przyznali, że czerpiąc dotychczasową wiedzę o instytucji jedynie z mass mediów, zostali mile zaskoczeni wysokimi standardami pracy i jakością obsługi klientów. Auditor wiodący za "godne pozazdroszczenia" uznał rozwiązania organizacyjne oraz że Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji wdrożony, rozbudowywany oraz połączony siecią rozległą WAN obejmuje wszystkich pracujących w Centrali Kasy, 16 oddziałach regionalnych oraz 255 placówkach terenowych, to jest ok. 6500 użytkowników.

Warto podkreślić, że w obszarze badania satysfakcji klienta auditorzy zwrócili uwagę na fakt, że w reprezentatywnej grupie badanych interesantów Kasy ok. 98% respondentów wypowiadało się o Kasie bardzo dobrze.


Do góry

To top

Do góry