AKTUALNOŚCI

A- A A+

Od 1 listopada 2006 r. obowiązuje nowy wymiar składki zdrowotnej za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS

Obowiązującym parametrem wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników jest połowa średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z 17 października br. (MP Nr 74, poz. 745).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Monitor Polski Nr 74, poz. 745), ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. w kwocie 35,52 zł za 1 q żyta. Na tej podstawie od 01.11.2006 r. parametr wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych wynosi 17,76 zł (tj. połowę obowiązującej ceny 1 q żyta). Przypominamy, że składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, który prowadzi działalność rolniczą na gruntach rolnych, jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy 1 kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. Od 01.11.2006 r. składkę tę oblicza się następująco: powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przel. x 17,76 zł. (Składka ta finansowana jest przez budżet państwa.)

Natomiast rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłacają ponadto indywidualnie składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy jej wymiaru. Więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym rolników, domowników, a także emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin, w tematycznym linku w dziale Informacje ogólne


Do góry

To top

Do góry