AKTUALNOŚCI

A- A A+

AGRO-PREMIERY 2007 - na dobry początek

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2007, które zorganizowano 23-25 lutego br. w Poznaniu pod hasłem "AGRO-PREMIERY - na dobry początek", to nowa oferta targowa MTP dla rolnictwa.

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA 2007 odbywające się w dniach 23-25 lutego w Poznaniu, pod hasłem: AGRO PREMIERY - na dobry początek, to nowa oferta targowa Międzynarodowych Targów Poznańskich skierowana do sektora rolnego. Targi nieprzypadkowo zorganizowano zimą, bo - jak przekonywał ich organizator - w tym właśnie czasie planuje się nowy sezon polowy. Zatem AGRO-Premiery zrodziły się, jak czytamy w materiałach prasowych MTP - "z myślą o stworzeniu dogodnego miejsca spotkań biznesowych producentów maszyn i urządzeń rolniczych, podzespołów i części zamiennych, środków chemicznych, aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych i laboratoryjnych, a także przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, leasingowe i ubezpieczeniowe". Dodajmy do tego opisu obecność 100 wystawców maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, liczne stoiska z prasą rolniczą i fachową literaturą gratis, punkty informacyjne instytucji i organizacji skupionych wokół rolnictwa, a uzyskamy pełny obraz premierowej edycji zimowych targów poznańskich, w których też mieliśmy swój udział.  

 W punkcie informacyjnym KRUS obsługiwanym przez Oddział Regionalny Kasy w Poznaniu rolnicy mogli zaopatrzyć się w broszury poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie oraz regulamin V edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i zgłoszenie do udziału w tym konkursie.

W pierwszym dniu AGRO-PREMIER zwołano m.in. konferencję prasową z udziałem przedstawicieli MRiRW, poświęconą PPWOW na lata 2007-2013 (poprowadzili ją: sekretarz stanu w MRiRW Marek Zagórski i podsekretarz stanu w MRiRW Jan Krzysztof Ardanowski). 

Zwieńczeniem dnia była uroczystość wręczenia Złotych medali MTP i Znaków Bezpieczeństwa KRUS. Przypominamy, że Prezes Kasy przyznaje je w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej. O przyznanie Znaku może wystąpić producent lub sprzedawca, a także dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych. Niezbędnym warunkiem regulaminowym jest posiadanie przez wyrób obowiązujących certyfikatów. Innymi wymaganiami stawianymi wyrobom, których producenci (importerzy) ubiegają się o "Znak Bezpieczeństwa KRUS", są:

  1. dobre oznakowanie wyrobu w sposób ułatwiający bezpieczne użytkowanie,
  2. zaopatrzenie w dobrą instrukcję bezpiecznej obsługi,
  3. wysokie bezpieczeństwo i spełnianie postawionych przez KRUS wymagań dotyczących wskaźników pewności technicznej i technologicznej,
  4. przydatność użytkowa wyrobu, jakość i nowoczesność konstrukcji oraz trwałość i niezawodność.

Opinię o posiadaniu przez wyrób tych cech i spełnianiu wymagań wydaje komisja powołana przez Prezesa KRUS. Aktualnie Znak Bezpieczeństwa KRUS posiada 141 wyrobów oferowanych przez 19 producentów.

Na Targach Agro-Promocje kolejne zezwolenia uzyskały:

  • Spółka Akcyjna SIPMA z Lublina, do oznaczania Znakiem Kasy dziewięciu typów zgniataczy do ziarna. Nowoczesna technologia przygotowywania pasz w oparciu o ziarno zgniatane znacznie zmniejsza zużycie energii elektrycznej , umożliwia uzyskanie wysokiej jakości łatwo przyswajalnej paszy, oszczędza czas pracy. 
  • Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK w Brześciu Kujawskim, do oznaczania Znakiem Kasy przyczepianych opryskiwaczy sadowniczych TAJFUN 1000, 1500 i 2000, typ P 154/2, 3 i 5.

Jednocześnie Prezes KRUS postanowił wyróżnić Zakład Produkcyjno-Handlowy Dariusz Klimza z Perzowa k/Kępna statuetką DOBROSŁAW  za zawieszane, wielofunkcyjne narzędzie uprawowo-pielęgnacyjne WNUP (5 typów, 7 szerokości roboczych), uznane przez Kasę za "Wyrób zwiększający Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym". To nowatorskie wielofunkcyjne narzędzie uprawowe ma wszechstronne zastosowanie w uprawie gleby (nadaje się do włókowania orek zimowych, uprawy wiosennej łąk, niszczenia chwastów w zasiewach zbóż, ziemniaków, a także do uprawy przedsiewnej); charakteryzuje się łatwym i bezpiecznym zestawianiem różnych wersji agregatów, a także wygodnym i bezpiecznym łączeniem z ciągnikami.

Wyróżnienia targowe Prezesa KRUS wręczył Zastępca Prezesa KRUS, Jacek Dubiński.

Firma z Perzowa została również uhonorowana Złotym Medalem MTP, który jej przedstawiciel, Dariusz Klimza otrzymał od podsekretarza stanu w MRiRW, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.  

Poniżej nagrodzeni Znakiem Bezpieczeństwa KRUS przedstawiciele firmy KRUKOWIAK, Justyna Grabowska i Janusz Borkowski obok Zastępcy Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego i Dyrektora Biura Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Centrali KRUS, Henryka Jaworskiego.


Zobacz także opracowanie w dziale PREWENCJA pt: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieKorzyści wynikające z dobrowolnej atestacji wyrobów na Znak Bezpieczeństwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Do góry

To top

Do góry