AKTUALNOŚCI

A- A A+

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieścił "kwotę graniczną" za rok 2007

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2007 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników wynosi 2693 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2007 r. (Monitor Polski 2007, Nr 18, poz. 219) kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2007 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2693 zł.

KRUS przypomina jednocześnie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prowadzącym dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, o konieczności złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2007 r., we właściwej jednostce Kasy (w placówce terenowej lub w oddziale regionalnym) zaświadczenia z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku za ubiegły rok podatkowy.

Przekroczenie kwoty 2.643 zł należnego za 2006 r. podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez ubezpieczonych w KRUS w roku 2006, bądź niedochowanie terminu złożenia w Kasie zaświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja br., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z końcem II kwartału br.

Zobacz także link: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieUbezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą.


Do góry

To top

Do góry