AKTUALNOŚCI

A- A A+

Przestrzegamy przez oszustami

Usiłują wyłudzać składki, podszywając się pod pracowników KRUS

Mamy sygnały, że oszuści podający się za pracowników KRUS usiłują egzekwować „do ręki” składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Kasa wyjaśnia, że jedyną z jej strony formą przypomnienia o obowiązku opłacenia składek są cokwartalne, imienne przekazy pocztowe, ze wskazaniem bieżącego wymiaru należności z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz konta, na które składki należy przekazać za pośrednictwem poczty lub banku. Nasi pracownicy w razie wizytowania gospodarstw osób ubezpieczonych w KRUS są zobowiązani wylegitymować się służbową legitymacją ze zdjęciem. Nigdy celem ich wizytacji nie jest windykacja jakichkolwiek należności na rzecz KRUS. O próbach oszustwa prosimy niezwłocznie informować policję i najbliższą, właściwą jednostkę KRUS (oddział regionalny lub placówkę terenową).


Do góry

To top

Do góry