AKTUALNOŚCI

A- A A+

Rozpoczął się V Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępne są po kliknięciu na plakat - zaproszenie do udziału w konkursie.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz zadeklarowane instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych. Jak co roku, zasady udziału w Konkursie określa Regulamin, a zgłoszenie przyjmować będą na specjalnym formularzu placówki terenowe i oddziały regionalne, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Formularz zamieszczamy na naszej stronie, można go także otrzymać w dowolnej placówce terenowej lub oddziale regionalnym, bądź od przedstawicielstw współorganizatorów.  I etap konkursu jest nieograniczony, co oznacza, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą.


Do góry

To top

Do góry