AKTUALNOŚCI

A- A A+

40. Międzynarodowe Kolokwium ISSA w Rzymie

„Bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwoju rolnictwa” - Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, 22-23.09.2022, Rzym, Włochy.

W dniach 22-23.09.2022 r. w Rzymie odbyło się 40. Międzynarodowe Kolokwium „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwoju rolnictwa”, zorganizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD) oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). KRUS od 2007 roku prowadzi Sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, a Prezes Kasy jest jej Przewodniczącym. 

Głównym tematem Kolokwium Sekcji była rola bezpieczeństwa i higieny pracy w programach rozwojowych dla rolnictwa na świecie oraz dyskusja na temat ekonomicznych i społecznych aspektów działań prewencyjnych w sektorze rolnym. W programie nie zabrakło odniesienia do międzynarodowej Strategii ISSA Wizja Zero - strategii, której podstawowym założeniem jest dążenie do osiągniecia bezwypadkowego środowiska pracy i wyeliminowania chorób zawodowych poprzez ochronę życia, zdrowia oraz dobrostanu pracowników. Kolokwium umożliwiło wymianę międzynarodowych doświadczeń ekspertom z dziedziny BHP, nowoczesnych rozwiązań w zakresie prewencji oraz specjalistom w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Wydarzenie pozwoliło na poznanie najnowszych dokonań i dobrych praktyk w zakresie prewencji w rolnictwie w jej wielu aspektach i było okazją do promocji dorobku naukowego lub wdrażanych rozwiązań technicznych na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje na temat Kolokwium można znaleźć pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/en/40th-international-colloquium/ .


Do góry

To top

Do góry