AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych 2022

W dniach 8-9 czerwca w Berlinie odbyła się konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych połączona z Walnym Zgromadzeniem Członków Forum, w której udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych jest dobrowolnym związkiem na rzecz pracy i wspólnoty interesów instytucji ds. zabezpieczenia przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Jego głównym celem jest współdziałanie na rzecz skutecznej ochrony przed ryzykami zawodowymi w miejscu pracy. Do Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych należą instytucje z 21 krajów: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.

W tym roku wydarzenie to zostało zorganizowane wspólnie przez kilku członków Forum: fińską instytucję TVK, międzynarodową organizację EUROGIP, austriacką instytucję AUVA oraz niemiecką instytucję DGUV. 

W pierwszym dniu konferencji odbyły się spotkania grup roboczych. Grupy wypracowują wspólnie dobre praktyki w obszarach związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem wypadkowym, które członkowie Forum mogą zastosować w swoich instytucjach. Przedstawiciele KRUS uczestniczyli w Grupie roboczej ds. Digitalizacji.

W kolejnym dniu odbyła się konferencja połączona z warsztatami Agile 30 lat promowania idei ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która od lat stanowi platformę do wymiany doświadczeń i omówienia najważniejszych tendencji oraz priorytetowych kwestii w ubezpieczeniu społecznym w Europie. Tematyka Konferencji nawiązywała do 30-letniego jubileuszu Forum i obejmowała tematy związane z przyszłością Forum, zmianami dokonującymi się w świecie pracy oraz wprowadzonymi i planowanymi strategiami post-Covidowymi.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Forum tegoroczni organizatorzy wydarzenia uroczyście przekazali prezydencję Forum na przyszły rok fińskiej instytucji TVK.


Do góry

To top

Do góry