AKTUALNOŚCI

A- A A+

Posiedzenie Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia”

22 czerwca w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia”.

Posiedzeniu przewodniczyli prof. dr hab. Marian Podstawka - przewodniczący Rady Programowej oraz dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS i redaktor naczelny czasopisma. 

Podczas spotkania omówiono prace Redakcji, w tym obecnie procedowane wydanie numeru 77/2022 czasopisma, które w najbliższym tygodniu zostanie opublikowane na stronie Kasy, pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/czasopismo-ubezpieczenia-w-rolnictwie-materialy-i-studia/biezacy-numer/. Ponadto Redakcja przedstawiła plany wydawnicze na kolejne miesiące oraz zachęciła do udziału i promowania 40. Międzynarodowego Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, które odbędzie się w dniach 22-23 września br. w Rzymie Więcej informacji na temat Kolokwium znajduje się pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/en/40th-international-colloquium/

Podczas posiedzenia oficjalnie nominację na Zastępcę Redaktora Naczelnego czasopisma odebrała Magdalena Wachnicka-Witzke – Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS. 

Czasopismo „Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia” ma na celu upowszechnianie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.


Do góry

To top

Do góry