AKTUALNOŚCI

A- A A+

Posiedzenie Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji z udziałem KRUS

7 grudnia 2022 r. w Dreźnie odbyło się posiedzenie Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji

Przedmiotem prac Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji jest analiza ryzyk zawodowych, w tym ryzyka zdrowotnego oraz psychospołecznego,  występujących w określonych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, budownictwo czy przemysł chemiczny. Specjalna Komisja Techniczna ISSA realizuje trójwymiarowe podejście do prewencji zawodowej polegającej na zarządzaniu ryzykiem zawodowym, promocji zdrowia i środków na rzecz powrotu do pracy.

Komisja koordynuje działania 14 międzynarodowych sekcji prewencji. Jedną z tym sekcji jest Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której Sekretariat prowadzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Członkowie Komisji omówili m.in. kwestie związane z organizacją międzynarodowych wydarzeń prewencyjnych takich jak Forum Prewencji w maju 2023 r., Kongres A+A w październiku 2023 r. oraz XXIII Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Sydney w listopadzie 2023 r., w ramach którego odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmów Prewencyjnych (The International Media Festival for Prevention - IMFP).

Dodatkowo, 6 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ISSA ds. Wizji Zero, którego celem jest opracowywanie narzędzi wspomagających kampanię Wizja Zero, m.in. przewodników Wizji Zero – obecnie dla inspektorów pracy oraz w zakresie dobrostanu zawodowego. W skład ww. Komitetu wchodzą przedstawiciele KRUS. 


Do góry

To top

Do góry