AKTUALNOŚCI

A- A A+

Raport z badania „Polska Wieś i Rolnictwo” 2022 jest już znany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wzorem lat ubiegłych zrealizowała badanie „Polska Wieś i Rolnictwo”.

Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. 

Jak wskazują wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo” 2022 spośród mieszkańców obszarów wiejskich, którzy w ciągu ostatniego roku załatwiali sprawy bezpośrednio w jednostkach KRUS (oddział regionalny, placówka terenowa) aż 81,3% respondentów pozytywnie oceniło jakość obsługi w tych jednostkach. 

Rolnicy wysoko ocenili również dodatkowe świadczenia wypłacane przez Kasę w związku z epidemią COVID-19.

Raport z badania „Polska Wieś i Rolnictwo” 2022 dostępny  jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo
 


Do góry

To top

Do góry