AKTUALNOŚCI

A- A A+

XXVIII Konkurs na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników rozstrzygnięty!

24 lutego br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się uroczyste podsumowanie XXVIII Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W wydarzeniu uczestniczyli: Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW Anna Radecka, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jacek Adamczuk, Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Prewencji i Rehabilitacji Renata Beger oraz laureaci.

Do tegorocznej edycji popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka wypadków w gospodarstwach rolnych zgłoszono 90 publikacji. Powołana przez Prezesa Kasy Komisja Konkursowa, zgodnie z regulaminem, oceniła je w dwóch kategoriach – najlepsza publikacja oraz najlepszy cykl publikacji, w podziale na:

 • artykuły prasowe i publikacje internetowe,
 • audycje radiowe,
 • audycje telewizyjne.

Doceniając zaangażowanie uczestników Konkursu i  oddziaływanie ich publikacji na mieszkańców wsi, Komisja przyznała następujące nagrody:

za najlepszą publikację:

– w kategorii artykuły prasowe i internetowe:

 • I nagrody nie przyznano;
 • II nagroda ex aequo dla:

             Eweliny Fuminkowskiej za publikację „Rolniku, twardo stąpaj po ziemi! Czyli o wypadkach w gospodarstwie”

             Stanisława Świtka za artykuł pt. „Bezpiecznie pracuj w gospodarstwie rolnym – przestrzegaj BHP”;

 • III nagrody nie przyznano;

      Wyróżnienia dla:

             Malwiny Tkacz za publikację „W rolnictwie można pracować bezpieczniej – dobre praktyki;”

             Magdaleny Kopeć za publikację „Bezpieczna obsługa maszyn rolniczych”;

– w kategorii audycje radiowe:

 • I nagrody nie przyznano;
 • II nagrody nie przyznano;
 • III nagroda dla Katarzyny Giedrojć za audycję „Choroby zawodowe wśród rolników w 2021 r.”;

w kategorii audycje telewizyjne:

 • I nagrody nie przyznano;
 • II nagrody nie przyznano;
 • III nagroda dla Moniki Lenczewskiej za audycję pt. „Bezpieczne gospodarstwo Izy i Marka Sakowskich ze Spiczek”;

Za najlepszy cykl publikacji (minimum trzech):

– w kategorii artykuły prasowe i internetowe:

 • I nagroda ex aequo dla:

             Janusza Pawlaka;,

             Jolanty Krasnowskiej-Dyńki;

 • II nagrody nie przyznano;
 • III nagroda dla Weroniki Sworobowic-Ostrowskiej;

      Wyróżnienia dla:

               Małgorzaty Micińskiej-Wąsik;

               Urszuli Giżyńskiej;

 – w kategorii audycje radiowe:

 • I nagroda ex aequo dla:

             Wojciecha Szubzdy;

             Jana Stępnia;

 • II nagrody nie przyznano;
 • III nagroda ex aequo dla:

               Małgorzaty Maksim;

               Andrzeja Ilczuka;

      Wyróżnienia dla:

             Moniki Jabłkowskiej;

             Magdaleny Jaroch;

– w kategorii audycje telewizyjne:

 • I nagroda dla Michała Puchlika;
 • II nagrody nie przyznano;
 • III nagroda dla Agnieszki Wurszt-Kwiatkowskiej.

Podczas spotkania podsumowano działania prewencyjne przeprowadzone przez KRUS w 2022 roku i zapoznano uczestników z najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik podziękowała publicystom za aktywne wspieranie Kasy w dbaniu o poprawę bezpieczeństwa rolników i osób przebywających w gospodarstwach rolnych oraz zaprosiła do udziału w kolejnej, XXIX edycji Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, której tematem będzie zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. XXIX edycja konkursu realizowana będzie w ramach kampanii prewencyjnej „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.


Do góry

To top

Do góry