AKTUALNOŚCI

A- A A+

39. Międzynarodowe Kolokwium ISSA w Kordobie

„Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” - Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie 15.05.2019 – 17.05.2019, Kordoba, Hiszpania

W dniach 15.05.2019-17.05.2019 r. odbyło się w Kordobie w Hiszpanii 39. Międzynarodowe Kolokwium pt. „Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie we współpracy z Uniwersytetem w Kordobie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Kolokwium umożliwiło wymianę międzynarodowych doświadczeń ekspertom i specjalistom w zakresie nowoczesnych rozwiązań w zakresie prewencji w wymiarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy oraz dobrostanu w rolnictwie. Kolokwium było skierowane do wszystkich instytucji, organizacji i osób zainteresowanych tą tematyką. Tym razem głównym tematem Kolokwium Sekcji było wdrożenie Wizji Zero jako światowej strategii prewencji w sektorze rolniczym, której celem jest dążenie do bezwypadkowego środowiska pracy i wyeliminowania chorób zawodowych poprzez ochronę życia, zdrowia oraz dobrostanu pracowników/rolników. Tematyka Kolokwium została omówiona w 6 szczegółowych panelach:

  1. Nowe podejście do bezpieczeństwa, higieny pracy i polityki społecznej
  2. Innowacje i nowe technologie w rolnictwie
  3. Ochrona zdrowia/Działania prewencyjne dla rolników
  4. Niepełnosprawność i powrót do pracy
  5. Programy redukcji stresu i zdrowia psychicznego
  6. Wizja Zero w rolnictwie na poziomie krajowym

Wydarzenie pozwoliło na poznanie najnowszych dokonań i dobrych praktyk w zakresie prewencji w rolnictwie w jej wielu aspektach i było okazją do promocji dorobku naukowego lub wdrażanych rozwiązań technicznych na arenie międzynarodowej.

Przy okazji Kolokwium, 15 maja 2019 r. w Kordobie odbyło się również posiedzenie Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, w którym udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę nominującą Panią dr Aleksandrę Hadzik – Prezesa Kasy na stanowisko Przewodniczącej Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Kasa ponownie objęła przewodnictwo w Sekcji oraz będzie dalej prowadzić jej Sekretariat przez najbliższe 3 lata.

Data dodania:

20.05.2019