AKTUALNOŚCI

A- A A+

„Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie” – międzynarodowa konferencja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 marca o godz. 09.30 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

Celem konferencji było porównanie odrębnych systemów ubezpieczenia społecznego rolników w Europie oraz zapoznanie jej uczestników ze złożonością uwarunkowań determinujących kształt tych systemów. Instytucje powołane do realizacji zadań ubezpieczenia społecznego rolników są podmiotami wyspecjalizowanym w obsłudze tej grupy zawodowej, tym samym potrafią skutecznie odpowiadać na jej potrzeby. Taką instytucją w Polsce od 1991 roku jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas konferencji prelekcję wygłosiła dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS oraz przedstawiciele instytucji należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP):

  • Arnd Spahn, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) – Niemcy
  • Eric van Daele, Członek Zarządu Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Francja
  • Antti Huhtamäki, Zastępca Prezesa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) – Finlandia
  • dr Erich Koch – Dyrektor pionu ds. administracji i komunikacji SVLFG – Niemcy.

Zakres zadań Kasy jest rozległy, daleko wykraczający poza wypłacanie świadczeń emerytalnych i rentowych. Kasa prowadzi intensywną działalność prewencyjną w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, a także rehabilitację dla rolników. Istotnym działaniem jest prowadzenie orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Kasa współrealizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach UE. Jest członkiem międzynarodowych instytucji m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), gdzie działa aktywnie na rzecz prewencji w rolnictwie, prowadząc jeden z Sekretariatów Sekcji prewencji ISSA. W okresie blisko 30 lat system ewaluował, dynamicznie reagował na zmianę sytuacji rolników co przekładało się na adekwatne dostosowywanie zakresu regulacyjnego działania Kasy – dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.

Sieć ENASP powstała, aby wspólnie określać nowe cele w ubezpieczeniu społecznym rolników, chronić interesy ludności rolniczej w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej. ENASP reprezentuje interesy ubezpieczenia społecznego rolników na forum władz unijnych oraz stanowi skuteczną platformę wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. ENASP reprezentuje ponad 15,3 mln świadczeniobiorców. Rocznie realizuje łącznie 45 mld euro świadczeń finansowych.

Data dodania:

20.03.2019