AKTUALNOŚCI

A- A A+

Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi – konferencja KRUS

19 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona analizie przyczyn i zapobieganiu chorobom zawodowym w rolnictwie. Prawie 150 uczestników konferencji powitali Prezes KRUS, Adam Wojciech Sekściński oraz Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski.

Rolnictwo należy do dziedzin gospodarki o szczególnie wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe czynniki lub warunki pracy negatywnie oddziałujące na zdrowie. W statystykach przeważają mężczyźni, którzy pracują w gospodarstwach indywidualnych. Choć zapadalność na choroby w porównaniu do innych grup zawodowych wygląda optymistycznie, w ostatnich latach zauważa się wzrost zachorowalności wśród rolników. Tylko na przestrzeni pięciu ostatnich lat odnotowano ponad 3-krotny wzrost przypadków zgłoszonych przypadków, a liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268.


Adam Wojciech Sekściński - Prezes KRUS

"Od 25 lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie tylko realizuje zadania ustawowe w obszarze zabezpieczenia społecznego rolników, ale także prowadzi wielokierunkową działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników" - powiedział otwierając konferencję Prezes KRUS.Rafał Romanowski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja podzielona została na trzy sesje dyskusyjne:

 I. Choroby zawodowe rolników: statystyka, orzecznictwo lekarskie, prewencja
 II. Choroby zawodowe rolników związane z czynnikiem biologicznym w środowisku pracy
 III. Inne biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego w rolnictwie

Panelom dyskusyjnym odpowiednio przewodniczyli:

- prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Naczelny Lekarz Kasy

- prof. dr hab. n. med. Józef Knap, Kierownik Zakładu Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, Kierownik Pracowni Zagrożeń Biologicznych Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie.

Prof. dr hab. n.med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Naczelny Lekarz Kasy, Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. dr hab. n.med. Wojciech Hanke - Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, im. prof. dra J. Nofera, prof. dr hab. n. biol. Jacek Dutkiewicz, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Przedstawiciele licznych instytucji działających w obszarze zdrowia, rolnictwa, bezpieczeństwa pracy wyrazili wolę do podjęcia wspólnych działań zmierzających do jeszcze skuteczniejszego zapobiegania chorobom zawodowym rolników, upowszechniania wiedzy na ich temat oraz efektywnego ich zwalczania.

Podsumowanie konferencji i materiały naukowe zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" poświęconego chorobom zawodowym rolników.Uczestnicy konferencji

 

Program konferencji

Więcej o chorobach zawodowych rolników

Opens external link in new windowRelacja filmowa z konferencji

Data dodania:

19.10.2017