AKTUALNOŚCI

A- A A+

DEKLARACJA LUBELSKA

30 marca w Lublinie podpisano deklarację o ograniczaniu zagrożeń zoonozami. Wśród sygnatariuszy porozumienia był Prezes KRUS, Henryk Smolarz.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Medycyny Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zebrani na I Konferencji "Rola Służb Publicznych w zwalczaniu chorób odzwierzęcych",  zorganizowanej w dniach 30.03.-01-04. 2011 r.,  podpisali deklarację o współpracy.

 
Prezes KRUS, dr inż. Henryk Smolarz wśród sygnatariuszy Deklaracji Lubelskiej

Porozumienie, nazwane Deklaracją Lubelską, obejmuje:

  • ścisłą współpracę w zakresie działań podejmowanych w związku z zagrożeniem, jakie stanowią choroby odzwierzęce w Polsce,
  • wspieranie    działań   mających   na    celu    określenie    standardów   postępowania diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego w odniesieniu do zoonoz w Polsce,
  • wspieranie badań naukowych,  których  celem będzie poznanie przyczyn zmian w strukturze zachorowań na zoonozy w Polsce,
  • wspieranie badań z zakresu epidemiologii zoonoz i rozprzestrzeniania się tych chorób na terytorium Polski

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPełny tekst Deklaracji

Data dodania:

04.04.2011

Do góry