AKTUALNOŚCI

A- A A+

Działania prewencyjne KRUS tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

W dniu 20 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej im. J. Kuronia w Domu Poselskim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Posiedzenia ROP odbywają się cyklicznie od wielu lat. Podczas tegorocznego spotkania przedstawiciele instytucji państwowych, w tym: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili sprawozdanie z realizowanych działań prewencyjnych. Kasa reprezentowana była przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali KRUS Cezarego Nobisa.

Przedstawiciel Kasy omówił działania prewencyjne realizowane przez KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się informacje o:

  • corocznej analizie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgłoszonych przez rolników, w oparciu o które Prezes Kasy określa kierunki i formy działań prewencyjnych na kolejne lata,
  • konkursach prewencyjnych KRUS, w tym VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, XV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz XXIII konkursie na publikacje W rolnictwie można pracować bezpieczniej,
  • licznych działaniach prewencyjnych realizowanych przez oddziały i placówki KRUS, m.in. szkoleniach, spotkaniach i pogadankach, konkursach wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym, w tym olimpiadach dla uczniów i konkursach dla dzieci, pokazach bezpiecznej pracy, wystawach, stoiskach informacyjnych podczas imprez rolniczych, np. targów czy dożynek,
  • działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka zakaźnych chorób zawodowych wśród rolników, polegających między innymi na: zorganizowaniu konferencji naukowo-szkoleniowej pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi; szkoleniach, spotkaniach oraz pogadankach i instruktażach upowszechniających wśród rolników wiedzę o profilaktyce chorób odkleszczowych; tworzeniu materiałów edukacyjno-promocyjnych (broszura pt.: Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, karty do usuwania kleszczy, rollupy, plakaty i ulotki, artykuły upowszechniane na stronie internetowej Kasy i w branżowych mediach),
  • bezpośrednich kontaktach z rolnikami podczas wizytacji przeprowadzanych przez inspektorów ds. prewencji w gospodarstwach na terenie całego kraju,
  • oddziaływaniu na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników (Znak Bezpieczeństwa KRUS, wyróżnienie targowe Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie w rolnym, statuetka DOBROSŁAW).

Podczas sprawozdania z działalności prewencyjnej Kasy uczestnicy zapoznali się ponadto z założeniami oraz efektami prowadzonej przez cały 2018 rok kampanii prewencyjnej „Upadek to nie przypadek”.

Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS Cezary Nobis podsumowując swoją prezentację zwrócił uwagę na satysfakcjonujące wyniki działań prewencyjnych KRUS. Liczba zgłaszanych do Kasy wypadków zmniejszyła się z 66 tys. w 1993 do 18 tys. w 2017 roku, a wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1 000 ubezpieczonych) spadł z 24,6 do 10,2.

Zarówno przedstawiony materiał, jak i podejmowane przez Kasę działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników zostały dobrze ocenione przez uczestników spotkania.

Relacja filmowa z przebiegu posiedzenia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#753BFAC6BFE6DEC5C1258347003F26E3

Szczegóły na temat działalności prewencyjnej Kasy:
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/informacje-biura-prewencji-o-wypadkach-przy-pracy-chorobach-zawodowych-rolnikow-oraz-dzialaniach-prewencyjnych-krus/

 

 

Data dodania:

23.11.2018