AKTUALNOŚCI

A- A A+

Finał konkursu filmowego dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

27 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Laureatom Konkursu złożyli gratulacje Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz przedstawiciele współorganizatorów. Prezes Hadzik pogratulowała autorom najlepszych filmów talentu oraz inwencji w interpretacji tematu konkursu, a także podziękowała za zaangażowanie i pasję w prezentowaniu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Podkreśliła: To dzięki Waszemu potencjałowi Wizja Zero może stać się rzeczywistością.

Po prezentacji wyróżnionych filmów, młodym autorom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundację PGE, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Laureatami zostali:

I miejsce – Kaja Barton, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zam. w Bydgoszczy w woj. kujawsko-pomorskim

II miejsce – Adam Rybitwa, Zespół Szkół CKR w Karolewie im. Franciszka Kamińskiego, zam. w Kolnie w woj. warmińsko-mazurskim

III miejsce – Michał Dudek, Zespół Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, zam. w Jodłowej w woj. podkarpackim.

Nagrodzone filmy można obejrzeć tutaj

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Maja Wołoszyn – Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, zam. w Sanoku w woj. podkarpackim

Patrycja Bieniek – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, zam. w Borkach w woj. lubelskim

Kacper Zajma – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, zam. w Kazimierzy Wielkiej w woj. świętokrzyskim

Wojciech Bartosiak – Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie, zam. w Marysinie w woj. lubelskim. 

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Tegoroczny konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata. Udział w nim polegał na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Do Konkursu zgłosiły się 72 osoby, zakwalifikowano 60 filmów, z których Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość i walory estetyczne utworu.

Działania prewencyjne Kasy kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu wykształcenie właściwych zachowań podczas przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym, które zaprocentują w przyszłości poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie. Organizacja Konkursu jest jednym z działań propagujących zainaugurowaną w czerwcu tego roku Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym założeniem strategii jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez tworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników.

Współorganizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, partnerem – Państwowa Inspekcja Pracy, a partnerem medialnym – TVP Info.

Data dodania:

27.11.2019