AKTUALNOŚCI

A- A A+

Gala Centralnych Targów Rolniczych 2017

30 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyła się uroczysta Gala Centralnych Targów Rolniczych 2017.

Jedną z atrakcji kończącego się wydarzenia był finał pierwszej edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była patronem konkursu. W uroczystej Gali uczestniczył Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński.

Przygotowanie do wręczenia nagród i upominków laureatkom pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Rolniczki motorem innowacji w Polsce”

 

Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński wręcza upominki laureatkom Konkursu

Z przebiegu konkursu

W dniu 6 listopada 2017 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Spośród 11 kandydatek wojewódzkich wyłoniono trzy laureatki.

Pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Solis, prowadzącej gospodarstwo sadownicze i produkującej ekologiczne dżemy, soki, syropy i cydr. Kandydatka została zgłoszona przez Lubelską Izbę Rolniczą.

Drugie miejsce zdobyła Magdalena Węgiel, prowadząca gospodarstwo ekologicznej hodowli pstrąga potokowego. Kandydatkę zgłosiła Małopolska Izba Rolnicza.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Gremza, prowadząca gospodarstwo hodowli bydła mlecznego i produkcję Sera Korycińskiego. Kandydatka zgłoszona została przez Podlaską Izbę Rolniczą.

Małgorzata Solis, Magdalena Węgiel i Agnieszka Gremza po otrzymaniu nagród i upominków

Inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” jest Samorząd Rolniczy (Krajowa Rada Izb Rolniczych). Celem konkursu jest promocja roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych. Do Konkursu swoje projekty mogą zgłaszać pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Edycje kolejnych konkursów począwszy od 2017 r. będą odbywać się co dwa lata i będą prowadzone w dwóch etapach - wojewódzkim i krajowym.

Po wręczeniu nagród i upominków „rodzinne zdjęcie” finalistek pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

Data dodania:

13.12.2017