AKTUALNOŚCI

A- A A+

Gala Konkursu Wójt Roku 2018

6 kwietnia br. w siedzibie TVP S.A. odbyła się Gala Finałowa Konkursu Wójt Roku 2018. W wydarzeniu uczestniczyła Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik.

Organizatorem konkursu była Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Honorowy Patronat nad galą – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny była partnerem konkursu, uczestnicząc także w pracach Kapituły Konkursowej odpowiedzialnej za wyłonienie dziesięciu finalistów zmagań konkursowych.

Tytuł Wójta Roku 2018 otrzymał pan Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza (woj. podkarpackie). Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności.

Prezes Kasy Aleksandra Hadzik, gratulując wszystkim dziesięciu finalistom, powiedziała m.in.: Możecie być Państwo dumni, bo do tej nagrody nominowali Państwa mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje, czyli ci, którzy znają Państwa najlepiej i doceniają Państwa osiągnięcia. Przy tej okazji pragnę również Państwu, jako przedstawicielom lokalnego samorządu, podziękować za owocną współpracę w ramach działalności prewencyjnej prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby dotrzeć z przekazem bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym szukamy wszystkich możliwych kanałów komunikacji i współpracy, również na poziomie samorządów. I spotykamy się tutaj z pozytywnym odzewem z Państwa strony, za co bardzo dziękujemy.

Celem, organizowanego już po raz osiemnasty Konkursu Wójt Roku, jest wyłonienie wójta, który  wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

Kandydatury wójtów zgłaszali mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje przesyłając formularz zawierający opis osiągnięć wójta. O tym, kto został Wójtem Roku 2018, zadecydowali telewidzowie, wybierając najlepszego kandydata spośród dziesięciu wskazanych przez Kapitułę Konkursową.

Data dodania:

08.04.2019