AKTUALNOŚCI

A- A A+

III Program unikatowych badań przesiewowych słuchu u dzieci

Prof. Henryk Skarżyński: - KRUS przyczynił się do nienotowanego wcześniej w skali międzynarodowej sukcesu (...) Te nadzwyczajne efekty chcemy propagować w Europie i na świecie ( "Atest" , 17.05.2011)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-człowiekowi" zrealizują od marca do grudnia br. trzeci program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich. Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u  najmłodszych dzieci w wieku szkolnym, a zarazem umożliwienie im w ramach NFZ specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Badania są bezpłatne, dobrowolne i wykonywane wyłącznie za zgodą rodziców dziecka. Wyniki otrzymają jedynie rodzice  diagnozowanych dzieci.

Badania są finansowane z pozabudżetowych środków IFiPS, SPONIN oraz Funduszu Składkowego.

Trzeci program rozpoczął się w marcu, równolegle w szkołach podstawowych na terenach wiejskich  w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  Wykaz szkół dostępny jest na stronie Koordynatora Programu - Stowarzyszenia SPONIN -  www.sponin.org.pl

Po wakacyjnej przerwie, od września do grudnia br. badania przesiewowe słuchu na terenach wiejskich będą kontynuowane  w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Dwa analogiczne programy przesiewowe prowadzone pod kierunkiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, z udziałem Kasy, Funduszu Składkowego i Stowarzyszenia SPONIN , objęły  łącznie ok. 188 tys. dzieci, tj. niemal całą populację 7-latków i dodatkowo dzieci do lat 12. U co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, istotne dla ich rozwoju dziecka i jego wyników nauczania.

  


Prezentacja III edycji Programu odbyła się 11 marca br. podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Bezpłatne badania słuchu  przy stoisku informacyjnym KRUS wykonywał Pan Maciej Ludwikowski z Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (na foto).

 

"Platforma zmysłów" służąca prowadzeniu badań u dzieci w ich środowisku szkolnym, pozwala na  analizowanie wyników w IFiPS w Warszawie, w rzeczywistym czasie ich wykonywania.

Zachęcamy szkoły i rodziców dzieci - uczniów najmłodszych klas do umożliwienia im udziału w programie. Odpowiednio wczesna diagnoza zaburzeń słuchu umożliwia zaoferowanie każdemu dziecku specjalistycznej pomocy. Taka pomoc jest nieodłączną częścią programu KRUS, IFiPS i SPONIN, służącego wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Zapraszamy także na stronę www.sponin.org.pl  - pod tym adresem Koordynator programu udostępnia informator o słuchu, list do dyrektorów szkół, zgodę na badania i ankietę i bieżące komunikaty.

Data dodania:

14.03.2011

Do góry