AKTUALNOŚCI

A- A A+

Informacja o przeprowadzeniu waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2017 r. wzrosły emerytury i renty rolnicze*.

W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych odbywała się na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytur i rent wypłacanych przez inne organy emerytalno-rentowe.

Kwota emerytury i renty rolniczej została podwyższona o wskaźnik waloryzacji, wynoszący 100,44%, nie mniej niż o 10 zł.

Jeżeli podwyższona w wyniku waloryzacji kwota emerytury i renty rolniczej była niższa od 1 000 zł, Kasa podwyższyła z urzędu to świadczenie do 1 000 zł.

Od 1 marca 2017 r. Kasa zwaloryzowała 1 179 675 emerytur i rent, w tym:

  •   99 611 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 8,5% wypłacanych świadczeń)

  •    7 520 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1 179 662 emerytury i renty rolnicze zostały podwyższone o 10 zł (99,99%), 

  • w tym: 203 385 świadczeń (131 849 emerytur, 41 158 rent z tytułu niezdolności do pracy, 30 378 rent rodzinnych) podwyższono do 1 000 zł - ok. 17%,

  • dla 13 emerytur rolniczych podwyżka o wskaźnik waloryzacji była wyższa od 10 zł (emerytury wypłacane w kwocie powyżej 2 272,73 zł).

    Podstawa prawna:
    * art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2).

Data dodania:

31.03.2017