AKTUALNOŚCI

A- A A+

Jacek Dubiński powołany na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, powołała z dniem 14 stycznia br. na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jacek Dubiński, mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Nauk Ekonomicznych,  w minionym okresie - od 7 sierpnia 2006 r. do 2 marca 2007 r. - pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Kasy. Z dniem 3 marca 2007 r.objął stanowisko Prezesa KRUS, które sprawował do 22 stycznia 2008 r.

Data dodania:

15.01.2016