AKTUALNOŚCI

A- A A+

Jubileusz 25-lecia Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie

27-28 listopada br. odbyły się uroczystości 25-lecia działalności Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie. Jest to najstarsza placówka Kasy, utworzona 1 października 1992 roku. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Prezesa KRUS, Pan Krzysztof Retyk.

Prezes Retyk w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił działalność placówek terenowych funkcjonujących na terenie działania Oddziału Regionalnego KRUS Opole, podkreślił wysoką jakość obsługi klientów KRUS i w sposób szczególny podziękował pracownikom placówki terenowej w Oleśnie, podkreślając ich wysokie kompetencje i zaangażowanie w realizację zadań ustawowych Kasy.

O placówce KRUS w Oleśnie

Jako pierwsza w kraju, z dniem 1 października 1992 roku powstała Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie. Placówka powstała przy Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie i działała na obszarze gmin: Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki Wielkie i Gorzów.

Pierwsze zadania wykonywane były przez pięć osób, zatrudnionych już od 1 września 1992 roku. Pierwszych rolników przyjmowano w siedzibie placówki, którą stanowiły dwa pokoje wynajmowane od Burmistrza Miasta Olesna. Na wyposażeniu placówki był wówczas jeden komputer, a wydawane decyzje były pisane na maszynie. W styczniu 1993 roku placówka zmieniła siedzibę: została przeniesiona do sześciu pokoi, na parterze nowego budynku należącego do ZUS.

Szybko okazało się, że wynajmowane pomieszczenia to za mała powierzchnia do swobodnej obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy oraz na przechowywanie zwiększającej się liczby akt. W dniu 1.12.1998 r. został uroczyście podpisany i wmurowany w fundament akt erekcyjny. W grudniu 1999 r. nowa siedziba Placówki KRUS w Oleśnie została uroczyście otwarta.

W dniu 01.01.2006 r. placówka przejęła ubezpieczonych rolników z gminy Dobrodzień, których sprawy prowadziła Placówka Terenowa KRUS w Lublińcu, a od 01.04.2006 r. nastąpiły kolejne zmiany i przejęto obsługę ubezpieczeniach rolników z gminy Zębowice, zgodnie z zasięgiem terytorialnym powiatu oleskiego. Największą zmianą było przeniesienie w 2007 r. placówki do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

Obecnie w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnie zatrudnionych jest trzynastu pracowników, którzy obsługują ponad 4300 ubezpieczonych rolników z siedmiu gmin.

Zastępca Prezesa KRUS Krzysztof Retyk

  • Zastępca Prezesa KRUS Krzysztof Retyk
  • Wicewojewoda opolski Wioletta Porowska wręcza list gratulacyjny Dyrektorowi Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Lechowi Waloszczykowi
  • Pracownicy PT KRUS w Oleśnie

Data dodania:

29.11.2017