AKTUALNOŚCI

A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały emerytury i renty rolnicze

Deklaracje podatkowe PIT przekazane zostały do 1,2 mln osób, które w 2018 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną).

Do zdecydowanej większości emerytów i rencistów (tj. do 93,5%) Kasa przekazała formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Do pozostałych 6,5% emerytów i rencistów przekazany został formularz PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Ponadto 14 tys. osób, które w 2018 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) otrzymało formularz PIT-11 – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach.

Jednocześnie Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Na ww. stronie zamieszczone są automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-37).

* art. 34 ust. 7 i 8, art. 42 ust. 2 oraz art. 42g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.)

Data dodania:

28.02.2019