AKTUALNOŚCI

A- A A+

Konferencja Prezesa KRUS na temat działań prewencyjnych w 2018 roku

22 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adama Wojciecha Sekścińskiego na temat kampanii prewencyjnej „Upadek to nie przypadek” połączona z wręczeniem nagród dla publicystów biorących udział w konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Prezes Kasy przywitał licznie przybyłych przedstawicieli mediów i zaprezentował założenia kampanii „Upadek to nie przypadek”. Wyjaśnił, że celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na wypadki związane z upadkami osób, gdyż jak wskazują statystyki, należą one do najliczniejszej grupy wypadków w rolnictwie. Statystyki, te wykazują również, że wieloletnie działania prewencyjne Kasy i konsekwentne upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie, przynoszą wymierne efekty w postaci stałego spadku liczby wyżej wymienionych zdarzeń. Szczegółowych informacji na temat statystyk wypadkowych oraz przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych udzielił zebranym Cezary Nobis Dyrektor Biura Prewencji KRUS.

„Troszcząc się o bezpieczeństwo rolników, Kasa dokłada wszelkich starań, aby popularyzowanie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym miało jak najszerszy wymiar, nie tylko w ujęciu krajowym, ale również międzynarodowym. Kampania „Upadek to nie przypadek” adresowana jest do rolników, mieszkańców wsi, ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy, a jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie” – zaznaczył Prezes Kasy. 

Następnie Prezes Sekściński zapoznał przybyłych z planowanymi na 2018 rok licznymi działaniami prewencyjnymi, podziękował za dotychczasowe wsparcie medialne kampanii KRUS podkreślając, że „wszystkie artykuły, audycje radiowe i telewizyjne promujące bezpieczne zachowania i rozwiązania w gospodarstwie rolnym są niezwykle cenne i przyczyniają się do zmniejszania liczby wypadków w rolnictwie”. Wyraził też nadzieję na dalszą współpracę w kwestii promocji bezpieczeństwa w pracy rolniczej.

Kolejnym punktem konferencji było ogłoszenieOpens external link in new window wyników tegorocznej XXIII edycji konkursu KRUS na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Prezes wręczył nagrody i serdecznie pogratulował laureatom. Zaprosił też do udziału w  edycji Konkursu.

Opens internal link in current windowRegulamin XXIV Konkursu

Data dodania:

22.03.2018