AKTUALNOŚCI

A- A A+

Konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” został rozstrzygnięty

Zakończyła się dwudziesta trzecia edycja corocznego konkursu adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach wypadkowych i zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Laureaci XXIII Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" oraz Kierownictwo KRUS

Reguły uczestnictwa w konkursie określił zatwierdzony przez Prezesa Kasy regulamin. Celem konkursu było oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa KRUS Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat. Komisja konkursowa, której przewodniczył Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji, dokonała oceny nadesłanych prac, przyznała regulaminowe nagrody oraz podsumowała wyniki konkursu.

Prace, w podziale na najlepszą publikację oraz najlepszy cykl publikacji, oceniono w trzech kategoriach:
• artykuły prasowe i publikacje internetowe,
• audycje radiowe,
• audycje telewizyjne. 

W XXIII konkursie uczestniczyło 31 osób (jedna z nich przesłała prace w dwóch kategoriach), w tym:
• 20 autorów, przesłało ogółem 60 publikacji prasowych i internetowych,
• 6 autorów, przesłało ogółem 17 audycji radiowych,
• 6 autorów, przesłało ogółem 23 audycje telewizyjne.

Komisja przyznała następujące nagrody:

Za najlepszy artykuł prasowy i publikację internetową:

 •  I nagrodę dla Pana Pawła Rychtera za artykuł pt. „Bezpieczne naprawy”, zamieszczony na łamach Magazynu Rolniczego Agro Profil;
 • II nagrodę dla Pana Jacka Golby za artykuł pt. „Bezpieczeństwo się opłaca”, zamieszczony na łamach miesięcznika Podkarpackie Wiadomości Rolnicze;
 • III nagrodę ex equo dla: 
   • Pani Justyny Janusz za artykuł pt. „Jak się rolnik spieszy…”, zamieszczony na łamach Tygodnika Siedleckiego;
  •Pana Andrzeja Siennickiego za artykuł pt. „Uwaga na podróbki”, zamieszczony na łamach Wsi Kujawsko-Pomorskiej
 • Wyróżnienie dla:
  •Pani Doroty Jańczak za artykuł pt. „(Nie)drogie bezpieczeństwo w gospodarstwie”, zamieszczony na łamach Wieści Rolniczych;
  • Pana Kazimierza Netka za artykuł pt. „Kleszcze będą nas zarażać coraz częściej. Rozwojowi tych stworzeń sprzyja zmiana klimatu na Ziemi…”, zamieszczony na łamach gazety internetowej netka.gda.pl

Za najlepszą audycję radiową: 

 • I nagrodę dla Pana Wojciecha Szubzdy za audycję pt. „Bezpieczne żniwa”, emitowaną przez Polskie Radio Białystok
 •  II nagrodę – nie przyznano;
 • III nagrodę – nie przyznano;
 • Wyróżnienie dla:
  • Pani Moniki Malec za audycję pt. „Na własne uszy – wieczór z reportażem”, emitowaną przez Polskie Radio Lublin;
  • Pani Moniki Jabłkowskiej za audycję pt. „Bezpieczne gospodarstwa w gminie Przesmyki”, emitowaną przez Katolickie Radio Podlasie

Za najlepszą audycję telewizyjną:

 • I nagrodę dla Pani Moniki Andrulewicz za reportaż pt. „Porządek i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu”, emitowany przez TVP3 Białystok
 • II nagrodę dla Pana Mariusza Drożdża za reportaż pt. „Bezpieczne gospodarstwo” z 18.09.2017 r., emitowany przez TVP3 Opole;
 • III nagrodę dla Państwa Wiolety Piątkowskiej i Michała Karaszewskiego za reportaż pt. „Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych, zdarzające się wypadki, odszkodowania – rozmowa z Kierownik PT KRUS w Ciechanowie”, opublikowany na portalu www.tvciechanow.pl;
 • Wyróżnienie dla:
  • Pani Agaty Wodzień za reportaż pt. „Agro Pomorska odcinek 8 – program telewizji internetowej”, opublikowany na łamach serwisu www.pomorska.pl/strefa-agro

Za najlepszy cykl artykułów prasowych i publikacji internetowych:

 •  I nagrodę dla Pani Jolanty Krasnowskiej-Dyńki za artykuły zamieszczone na łamach Echa Katolickiego;
 • II nagrodę dla Pana Witolda Blandzi za artykuły zamieszczone na łamach Gazety Krotoszyńskiej;
 • III nagrodę dla Pana Mariusza Szalbierza za artykuły zamieszczone na łamach Wydawnictwa faktypilskie.pl;
 • Wyróżnienie dla:
  • Pani Anny Rzeźnik-Osuwniak za artykuły zamieszczone na łamach kwartalnika Wprowadzamy Zmiany;
  • Pani Małgorzaty Micińskiej-Wąsik, za artykuły zamieszczone na łamach miesięcznika WMODR Bieżące Informacje

Za najlepszy cykl audycji radiowych:

 • I nagrodę ex equo dla:
  • Pani Małgorzaty Makowskiej-Maksim za audycje emitowane przez Polskie Radio Lublin;
  • Pana Jana Stępnia za audycje emitowane przez Radio Kraków S.A.
 • II nagrodę – nie przyznano;
 • III nagrodę dla Pana Andrzeja Ilczuka za audycje emitowane przez Katolickie Radio Podlasie

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

 • I nagrodę dla Pani Agnieszki Giełażyn-Sasimowicz za reportaże emitowane przez TVP3 Białystok;
 • II nagrodę – nie przyznano;
 • III nagrodę – nie przyznano. 

Serdecznie gratulujemy Laureatom i zapraszamy do udziału w XXIV edycji Konkursu.
Initiates file downloadRegulamin XXIV Konkursu

 

 

Data dodania:

22.03.2018

Do góry