AKTUALNOŚCI

A- A A+

KRUS na 35 Narodowym Kongresie MSA

W dniach 24-25 października 2019 roku delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzięła udział w 35 Narodowym Kongresie Mutualité Sociale Agricole (MSA - Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy Socjalnej) w Strasburgu.

Francuski system ubezpieczenia społecznego rolników był pierwowzorem obowiązującego w Polsce od 1991 roku odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. MSA, jako instytucja z tradycjami sięgającymi końca XIX wieku, w obecnym kształcie funkcjonuje w oparciu o prawo prywatne, na podstawie którego Parlament Francji zlecił jej realizację ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla pracowników i pracobiorców sektora rolniczego.

MSA, tak jak i KRUS, należy do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) zrzeszającej instytucje obsługujące odrębne systemy zabezpieczenia społecznego rolników.

Narodowy Kongres MSA jest wydarzeniem cyklicznym skierowanym do osób zatrudnionych i związanych z MSA. Podczas 35 Kongresu MSA przedstawiciele francuskich instytucji, ugrupowań i stowarzyszeń prezentowali działania ukierunkowane na polepszenie pracy, bezpieczeństwa i higieny w rolnictwie.

W ramach współpracy w Sieci ENASP, swoje działania zaprezentowali reprezentanci instytucji członkowskich, w tym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Reprezentant Kasy przedstawił „Strategię Wizji Zero w Rolnictwie jako innowacyjne podejście wzmacniające kompetencje Kasy w obszarze działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych”.

W szczególności podkreślone zostały ostatnie programy, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem medialnym w kraju i za granicą.

Data dodania:

29.10.2019