AKTUALNOŚCI

A- A A+

KRUS na Zgromadzeniu Plenarnym ENASP

W dniach 21-22 października br. delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod przewodnictwem dr Aleksandry Hadzik – Prezes KRUS wzięła udział w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) w Berlinie.

Sieć ENASP, której Kasa jest członkiem od 2005 r., to grupa krajów, które posiadają odrębny system zabezpieczenia społecznego dla rolników. Stanowi ona platformę wymiany informacji i opinii oraz promowania działań na rzecz dla rolników w obszarze: ubezpieczeń, świadczeń, prewencji i rehabilitacji, a także zdrowia.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego Sieci przedstawiciele Kasy zaprezentowali m.in. wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz wyniki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Przedstawione prace dzieci oraz skala działań podejmowanych przez Kasę wzbudziły podziw i uznanie przedstawicieli instytucji członkowskich ENASP.

Zgromadzeniu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja ENASP 2019 pt. „Zdrowie jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie/gospodarstwie” poświęcona problematyce chorób zawodowych i bezpieczeństwa rolników oraz pracowników w miejscu pracy.

Data dodania:

22.10.2019