AKTUALNOŚCI

A- A A+

KRUS uczestnikiem konferencji prasowej na temat badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Minęło 20 lat Programu badań wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest wieloletnim partnerem Programu, który 27 września br. został podsumowany na konferencji w Polskiej Agencji Prasowej.

Tylko w ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu przebadano słuch 115 000 dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. W sumie w latach 2008-2017 uczestniczyły w nim 24 244 szkoły z całej Polski. Przebadano łącznie 469 207 dzieci.

Celem Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenach gmin wiejskich jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Prawidłowe funkcjonowanie narządów słuchu, wzroku i mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Wczesne wykrycie problemów w funkcjonowaniu tych zmysłów daje dzieciom równe szanse rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

W konferencji uczestniczyli: Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr hab. n. med. H. e. multi. Henryk Skarżyński, Koordynator Programu Badań Przesiewowych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prof. nzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek oraz Zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, MJWPU Elżbieta Szymanik.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczy w Programie od 2008 roku.
Dzięki wieloletniej współpracy Organizatorów i Partnerów Programu wykryto, że co 5-6 dziecko ma problemy ze słuchem, a około 60%-80% rodziców nie ma świadomości istnienia zaburzeń słuchu u swoich dzieci.

Data dodania:

28.09.2017