AKTUALNOŚCI

A- A A+

List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia przez Kasę działań o charakterze prewencyjnym, skierowanych do młodzieży szkolnej

W dniu 5 kwietnia, w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik podpisała w imieniu Kasy list intencyjny z 52 Dyrektorami Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia przez Kasę działań o charakterze prewencyjnym, skierowanych do młodzieży szkolnej - uczniów Zespołów Szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w trakcie konferencji pt. „PROW 2014-2020 a szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, zorganizowanej dla kadry zarządzającej Zespołami Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego.

Główną intencją podpisania Listu ze szkołami rolniczymi była realizowana przez OR KRUS w Opolu działalność prewencyjna w zakresie popularyzacji zasad bezpiecznego życia i pracy na wsi, w celu ograniczenia skali wypadków w rolnictwie, a jego inicjatorem był Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Piotr Ciona. Pomysł zrodził się na bazie trwającej współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Bogdańczowicach, który był gościem niedawno zakończonego cyklu spotkań z rolnikami w Oleśnie, Kluczborku i Namysłowie, finansowanych przez GRUPĘ AZOTY S.A. Podczas tych spotkań szkoły zaprezentowały swoją ofertę.

Data dodania:

05.04.2019