AKTUALNOŚCI

A- A A+

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zastępcę Prezesa KRUS

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 ze zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski powołał na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Panią Aleksandrę Stanisławę Hadzik.

Do kompetencji Zastępcy Prezesa będzie należał merytoryczny nadzór nad działalnością Kasy w zakresie następujących zagadnień:

  • realizacja zadań dotyczących podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia, w tym wynikających z przepisów wspólnotowych i umów międzynarodowych;
  • realizacja zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników, domowników i członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów i członków ich rodzin, a także z zakresu poboru podatku dochodowego z emerytur i rent;
  • realizacja zadań z zakresu dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Data dodania:

21.09.2018