AKTUALNOŚCI

A- A A+

Nowy wizerunek graficzny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgodnie z zarządzeniem nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie Księgi Tożsamości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Kasa informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony nowy wizerunek graficzny Kasy. Jednostki organizacyjne Kasy będą dokonywały sukcesywnej wymiany dotychczasowego wizerunku graficznego Kasy zawartego w dokumentach, na budynkach i na stronie internetowej Kasy, na nowy wprowadzony ww. Księgą Tożsamości.

W związku z powyższym Kasa informuje, że obecnie obowiązują jednocześnie dwa wizerunki graficzne Kasy: dotychczasowy i nowy.

Księga Tożsamości KRUS dostępna w zakładce Dzienniki Urzędowe KRUS i pod linkiem: https://e-dziennik.krus.gov.pl/legalact/2020/20/ 

Data dodania:

31.12.2020

Do góry