AKTUALNOŚCI

A- A A+

Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dziewiąty

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin kolejnego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą  otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS. W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zapoczątkowuje pobieranie plikuregulaminem i formularzem zgłoszenia.

Zgłoszenia na Zapoczątkowuje pobieranie plikuformularzu Kasa przyjmuje do 15 marca br. 

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
 • przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
 • wyposażenie w sprzęt p.poż.,
 • ogólną estetykę gospodarstwa,
 • praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W minionym roku w konkursie z nagrodami przewidzianymi na każdym etapie  eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych,  o tytułowe miano: "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rywalizowało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łącznie w ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197 podmiotów w kategorii producentów indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych.

Data dodania:

17.01.2011

Do góry