AKTUALNOŚCI

A- A A+

Otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej

W dniu 11 lutego 2019 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik i Zastępca Prezesa KRUS Andrzej Kneć dokonali otwarcia nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej.

W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście: Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Wendrowska, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników  Stanisław Anders oraz Członkowie Rady: Edward Gnat, Marian Sikora i Waldemar Wojciechowski, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi Janusz Ciesielski, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR Dominik Hamrin, Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu Ewa Wojtyła oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Urszula Olszowska, Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS Kazimierz Sionek. Samorząd lokalny reprezentowali: Starosta Rawski Józef Matysiak, Burmistrz Białej Rawskiej Wacław Jacek Adamczyk, Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik, Wójt Gminy Regnów Mariusz Stanisław Cheba i Wójt Gminy Sadkowice Karolina Kowalska.

Prezes Kasy w swoim wystąpieniu podkreśliła: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, realizując swoje ustawowe zadania, zawsze pamięta, że przede wszystkim służy ludziom. Rzetelność i jakość naszych działań to przede wszystkim efekty dobrej organizacji pracy oraz zaangażowania pracowników Kasy. Jednak równie ważną rolę odgrywa odpowiednia infrastruktura i warunki, w jakich możemy wykonywać swoje zadania. Naszą ideą zawsze było być blisko rolników, stąd takie rozlokowanie placówek terenowych KRUS, by nasi interesanci mieli do nich jak najbliżej. (…) Siedziba, którą dzisiaj oddajemy do użytku, to także przykład tego, jak wysokie standardy powinien spełniać współczesny i nowoczesny urząd.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowo otwarty obiekt. Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej obsługują ponad 6 000 ubezpieczonych z terenu miasta i gminy Rawa Mazowiecka, gminy Biała Rawska, gminy Cielądz, gminy Regnów i gminy Sadkowice.

Data dodania:

12.02.2019