AKTUALNOŚCI

A- A A+

Porozumienie o współpracy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

4 października br. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński i Prezes Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Andrzej Fal podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie realizacji projektu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”.

Przedmiotem umowy jest współdziałanie w ramach kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Projekt Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik zakłada m.in.:

  • kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, 
  • kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym, 
  • krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Celem podejmowanych przez Kasę działań jest zwiększenie aktywności osób starszych w środowisku wiejskim, zmniejszenie obciążeń dla członków rodziny, związanych z opieką i pielęgnacją osoby niesamodzielnej, zmniejszenie liczby osób niesamodzielnych w gospodarstwach rolnych.

Projekt realizowany będzie do 2020 r., w oparciu o bazę lokalowo-rehabilitacyjną KRUS oraz inne placówki opiekuńczo-lecznicze.

Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik jest projektem pilotażowym, który wpisuje się w szerszą strategię KRUS w obszarze polityki senioralnej.

Data dodania:

09.10.2017