AKTUALNOŚCI

A- A A+

Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej tegorocznego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

1 sierpnia br. w Centrali KRUS odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Komisji Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji KRUS, uczestniczyła zastępca Prezesa Kasy Janina Pszczółkowska oraz członkowie Komisji reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwową Inspekcję Pracy, patronów medialnych i sponsorów Konkursu.

Initiates file downloadposiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej

Do tegorocznej edycji zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych, które były oceniane w etapach regionalnym i wojewódzkim, spośród nich wyłoniono 16 laureatów etapu centralnego - po jednym z każdego województwa.

Posiedzenie poświęcone było prezentacji i ocenie 16 gospodarstw, które zakwalifikowały się do finału. Komisja zapoznała się z informacjami i zdjęciami wykonanymi podczas ich wizytacji w dniach od 9 do 26 lipca 2018 roku.

Ocenie podlegały:

  •  organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Centralna Komisja Konkursowa potwierdziła wysoki poziom bezpieczeństwa pracy we wszystkich gospodarstwach uczestniczących w finale.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 21 września br. podczas targów AGRO SHOW w Bednarach.

Również internauci mogą włączyć się w ocenę finałowych gospodarstw. Telewizja Interaktywna Opens external link in new windowAgroNews.com.pl, wieloletni partner medialny Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w drugiej połowie sierpnia na swoim portalu agronews.com.pl przeprowadzi Internetowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018, w którym internauci wybiorą spośród 16 laureatów etapu centralnego najbezpieczniejsze, ich zdaniem, gospodarstwo rolne.

Zachęcamy do udziału w tym plebiscycie.

Initiates file downloadPatroni medialni Konkursu w 2018 r. 

Data dodania:

03.08.2018