AKTUALNOŚCI

A- A A+

Posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie w Warszawie

W dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu i Rady Doradców Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której przewodniczącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński.

Przedmiotem posiedzenia Sekcji Rolnictwa ISSA były:

  • ostateczne uzgodnienia w zakresie przygotowania przewodników Strategii Wizji Zero dla rolników indywidualnych i przedsiębiorstw rolnych oraz metody wdrożenia strategii Wizji Zero odnoszącej się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapobiegania wypadkom, urazom i chorobom zawodowym w sektorze rolniczym,
  • organizacja kolejnego, 39. Międzynarodowego Kolokwium Sekcji, planowanego w 2019 roku, zwłaszcza jego zakresu tematycznego - opartego na filarach Strategii Wizji Zero: bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie osób związanych z sektorem rolniczym;
  • przykładowe działania prewencyjne w rolnictwie w Polsce, w szczególności dwa główne konkursy ogólnopolskie promujące zasady bezpiecznej pracy na wsi wśród dzieci oraz dorosłych (m.in. Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy” oraz Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”).

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, członkowie Sekcji Rolnictwa ISSA oraz zaproszeni goście reprezentujący Uniwersytet w Kordobie, którzy – w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk - zaprezentowali referat na temat nowych narzędzi prewencji w rolnictwie.

Więcej o ISSA: https://www.issa.int/en/web/prevention-agriculture/about 

Data dodania:

27.06.2018