AKTUALNOŚCI

A- A A+

Posiedzenie Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji w Wigston

6 lutego 2020 r. przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z Panią Prezes Aleksandrą Hadzik na czele, wzięli udział w pierwszym tegorocznym posiedzeniu Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji w Wigston (Wielka Brytania).

Kasa prowadzi Sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

Specjalna Komisja Techniczna ISSA ds. Prewencji koordynuje działania 14 sekcji w obszarze prewencji ryzyk zawodowych.

Uczestników posiedzenia powitała Prezes IOSH. W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Generalny ISSA. Jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji było, m.in. wdrażanie Strategii Wizji Zero oraz przygotowania do XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w październiku br. w Toronto.

Data dodania:

07.02.2020