AKTUALNOŚCI

A- A A+

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek - Człowiekowi” od września br. realizują w roku szkolnym 2015/2016 ogólnopolski program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich.

Honorowy patronat nad programem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, patronat naukowy - Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Program z udziałem Kasy i Funduszu Składkowego zainicjował w 2008 r. dyrektor Instytutu, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Za jego kontynuacją w br. opowiedziała się Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Uchwale nr 6 z 26 maja 2015 r.

Zapowiedzi programu na lata 2015/2016 dokonano 19 sierpnia br. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Zorganizował ją IFiPS z udziałem patronów i współorganizatorów programu. Podczas konferencji omówiono wyniki poprzednich  programów badań słuchu u dzieci z obszarów wiejskich, zaprezentowano program realizowany od września br., przeprowadzono pokaz z telekonsultacji badań przesiewowych słuchu u dzieci odpoczywających na koloniach letnich w Kosowie Lackim.

Celem kontynuowanego obecnie, czwartego programu badań przesiewowych słuchu jest:

  •  wczesne wykrycie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. W programie wykorzystywane są audiometry przesiewowe z możliwością przesyłania wyników do centralnej bazy danych i ich analizy w rzeczywistym czasie ich wykonywania;
  • objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu;
  • wyłonienie ośrodków pilotażowych badań przesiewowych;
  •  zwrócenie uwagi rodziców tych dzieci, pedagogów i społeczeństwa na znaczną skalę problemu zaburzeń słuchu wśród uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

W obecnej edycji szacowany jest udział ok. 140 tys. dzieci, głównie uczniów I klas z ok. 6000 szkół w gminach wiejskich. W latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w programie uczestniczyło ponad 350 tys. dzieci. Każde badanie słuchu jest uwarunkowane pisemną zgodą rodziców dziecka. Kilkuminutowe badanie obejmuje ankietę audiologiczną i audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 500-8000 Hz. Wyniki badań są zastrzeżone do wyłącznej wiadomości rodziców. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami komunikacyjnymi otrzymują wskazania do dalszej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.

Program na lata 2015/2016 podzielono na dwa etapy. W pierwszym (od września do grudnia 2015 r.) badania słuchu będą wykonywane w 8 województwach Polski wschodniej, w drugim (od marca do czerwca 2016) w 8 województwach Polski zachodniej. Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi” udostępni wykaz szkół uczestniczących w programie i harmonogram badań z początkiem września br. na stronie www.sponin.org.pl.

Informacje o programie już otrzymały Wojewódzkie Kuratoria Oświaty, Oddziały Wojewódzkie NFZ, jednostki samorządu terytorialnego na obszarach wiejskich, dyrekcje szkół. Rodzice zainteresowani badaniami u swoich dzieci mogą zapoznać się z załączonym poniżej informatorem o słuchu. Organizatorzy programu ze strony IFiPS oraz Stowarzyszenia „Człowiek człowiekowi” zaznaczają, że badania u dzieci wykonywać będą wyznaczeni badacze, na terenie szkół i tylko w godzinach zajęć lekcyjnych.

Wyniki trzech poprzednich programów badań przeanalizowanych przez lekarzy specjalistów z IFiPS potwierdziły niepokojąco wysoką skalę zaburzeń słuchu u dzieci mieszkających na ternach wiejskich. Równie niepokojące było to, że większość ich rodziców i pedagogów nie była świadoma takich zdrowotnych problemów u ich podopiecznych.

Kontynuowany w latach 2015/2016 program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich służy wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci u progu ich edukacji szkolnej. O globalnym znaczeniu badań przesiewowych słuchu dla prawidłowego rozwoju i edukacji dzieci debatowano m.in. podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. W efekcie, Rada UE przyjęła w grudniu 2011 r. „Konkluzję w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań" (D. U. Unii Europejskiej z 10.12.2011 r.).

Opens external link in new windowFilmowa relacja z konferencji prasowej

Pobierz: Initiates file downloadInformator o słuchu

Initiates file downloadNajważniejsze wyniki programów w latach 2008-2011

Dokumentacja programów w latach szkolnych: 2008, 2010 i 2011

Data dodania:

19.08.2015

Do góry